Run Budlex Bydgoszcz 2020 - Regulamin

Regulamin „Run Budlex for Women”

1. Organizator: Green House Paweł Kranc z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 62.

2. Termin: 20 września 2020 r., start godzina 13.00

3. Miejsce: Skwer nad Starym Kanałem u zbiegu ul. Nakielskiej i Bronikowskiego wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego

4. Program: 10.00 – 12.30 – odbiór pakietów startowych, 12.45 – rozgrzewka, 13.00 – start, 13.45 – zakończenie biegu, 14.00 – dekoracja, 15.30 – zakończenie imprezy.

5. Opis trasy: W tym roku Panie biegną dwa okrążenia po pętli liczącej 2,5 km: START – skwer nad Starym Kanałem u zbiegu ul. Nakielskiej i Bronikowskiego (za budynkami Klubu Sportowego Gwiazda) – bulwary nad Starym Kanałem Bydgoskim (strona południowa) – mostek na V śluzie w ciągu ul. Czarna Droga – Bulwar Stefana Malinowskiego (północne wybrzeże Starego Kanału Bydgoskiego) – ul. Bronikowskiego (przebiegnięcie po chodniku na drugą stronę Kanału Bydgoskiego, bez konieczności przebiegania na drugą stronę jezdni, zajęty jeden pas jezdni pod ruchem) – skwer nad Starym Kanałem u zbiegu ul. Nakielskiej i Bronikowskiego – META.

6. Charakterystyka przedsięwzięcia: „Run Budlex for Women” ma charakter biegu rekreacyjnego o znamionach happeningu marketingowo-sportowego. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie kobiety. W ramach biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu. Bieg nie jest klasyfikowany ani honorowany przez federacje sportowe. Dystans biegu podawany przez organizatora jest przybliżony. Pomiar nie został wykonany z wykorzystaniem mierników certyfikowanych. Udział w biegu jest płatny. Koszt udziału jednej osoby jest stały i wynosi 39 zł. W dwudziestu kluczowych punktach trasy biegaczom asystować będzie Służba Informacyjna, której zadaniem będzie wskazywanie właściwej trasy biegu. Dystans biegu wynosi 5 000 m. Organizator wprowadza limit uczestników i przewiduje numery startowe z chipami pomiarowymi dla 150 osób uczestniczących w imprezie.

7. Warunki udziału:

a) Rejestracja do Run Budlex for Women prowadzona jest poprzez Internet. Dostępny na stronie www.greenhouse.net.pl formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać do 13 września 2020 r. do godz. 23:59:59. Do tego dnia należy także dokonać opłaty rejestracyjnej.

b) Biorąc udział w biegu Uczestnik zobowiązuje się do biegu po wyznaczonej trasie oraz dostosowania się do bieżących uwag patrolu Straży Miejskiej, Służby Informacyjnej, Policji.

c) Wszelkie nagminne przypadki łamania regulaminu mogą skutkować wykluczeniem z biegu, o czym decyduje Organizator.

d) Organizator wprowadza limit uczestników biegu – 150 osób

e) Organizator wprowadza limit czasu biegu – 60 minut

f) W biegu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie

8. Pakiety startowe: Wszystkie zarejestrowane uczestniczki biegu otrzymają pakiety startowe w skład których wchodzą: zwrotny chip pomiarowy, koszulka, woda, medal wręczany po zakończeniu imprezy. Pakiety będzie można odbierać w dniu imprezy w pomieszczeniach Klubu Sportowego Gwiazda przy ul. Bronikowskiego 45 lub w wyznaczonym miejscu w przestrzeni Start/Meta w Parku przy Starym Kanale Bydgoskim w godzinach od 10.00 do 12.30. Pakiety można odebrać także w dniach 12-14 września w godzinach od 12.00 do 18.00 w wyznaczonym punkcie w Centrum Handlowym Rondo.

9. Nagrody: Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategorii Open przyznane zostaną nagrody ufundowane przez sponsorów biegu. Do tego organizator przyzna nagrody za 3 pierwsze miejsca w następujących kategoriach wiekowych: od 18 do 29 lat, od 30 do 39 lat, od 40 do 49, od 50 do 59 lat oraz powyżej 60 lat.

10. Odpowiedzialność Uczestniczek biegu: Każda Uczestniczka biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestniczka biegu deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu.  

11. Zgoda na publikację zdjęć z wizerunkiem uczestniczek: Każda Uczestniczka biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, że zgadza się na publikację zdjęć i filmów z imprezy w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

12. Zabezpieczenie trasy: odpowiadają służby organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z uwagi na nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestniczkom przysługuje zwrot wpisowego (jeśli bieg zostanie odwołany do 7 dni przed datą wydarzenia).