Run Budlex Olsztyn 2020 - Regulamin

Regulamin „Run Budlex for Women”

1. Organizator: Green House Paweł Kranc z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 62.

2. Termin: 4.10.2020 r., start godzina 13.00

3. Miejsce: Park im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie

4. Program: 10.00 – 12.30 – odbiór pakietów startowych, 12.45 – rozgrzewka, 13.00 – start, 13.45 – zakończenie biegu, 14.00 – dekoracja, 15.30 – zakończenie imprezy.

5. Opis trasy: Panie biegną dwa okrążenia po pętli liczącej 2,5 km: START – teren zielony znajdujący się za budynkiem Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera, dalej trasa biegnie oznakowanymi alejkami Parku im. Janusza Kusocińskiego, by po dwóch identycznych okrążeniach zakończyć się METĄ – również na terenach zielonych znajdujących się za budynkiem Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera.

6. Charakterystyka przedsięwzięcia: „Run Budlex for Women” ma charakter biegu rekreacyjnego o znamionach happeningu marketingowo-sportowego. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie kobiety. W ramach biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu. Bieg nie jest klasyfikowany ani honorowany przez federacje sportowe. Dystans biegu podawany przez organizatora jest przybliżony. Pomiar nie został wykonany z wykorzystaniem mierników certyfikowanych. Udział w biegu jest płatny. Koszt udziału jednej osoby jest stały i wynosi 29 zł. W dwudziestu kluczowych punktach trasy biegaczom asystować będzie Służba Informacyjna, której zadaniem będzie wskazywanie właściwej trasy biegu. Dystans biegu wynosi 5000 m. Organizator w prowadza limit uczestników i przewiduje numery startowe z chipami pomiarowymi dla 500 osób uczestniczących w imprezie.

7. Warunki udziału:
a) Rejestracja do Run Budlex for Women prowadzona jest poprzez Internet.
b) Biorąc udział w biegu Uczestnik zobowiązuje się do biegu po wyznaczonej trasie oraz dostosowania się do bieżących uwag patrolu Straży Miejskiej, Służby Informacyjnej, Policji.
c) Wszelkie nagminne przypadki łamania regulaminu mogą skutkować wykluczeniem z biegu, o czym decyduje Organizator.
d) Organizator wprowadza limit uczestników biegu – 500 osób
e) Organizator wprowadza limit czasu biegu – 60 minut
f) W biegu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie

8. Pakiety startowe: Wszystkie zarejestrowane uczestniczki biegu otrzymają pakiety startowe w skład których wchodzą: zwrotny chip pomiarowy, koszulka, woda, medal wręczany po zakończeniu imprezy. Pakiety będzie można obierać wyłącznie w dniu imprezy w biurze organizacji zawodów zlokalizowanym przy budynku Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera, przy al. Piłsudskiego 69b, przed startem w godzinach od 10.00 do 12.30.

9. Nagrody: Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategorii Open przyznane zostaną nagrody ufundowane przez sponsorów biegu. Do tego organizator przyzna nagrody za 3 pierwsze miejsca w następujących kategoriach wiekowych: od 20 do 35 lat, od 36 do 49 lat, od 50 do 59 lat oraz powyżej 60 lat.

10. Odpowiedzialność Uczestniczek biegu: Każda Uczestniczka biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestniczka biegu deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu.

11. Zgoda na publikację zdjęć z wizerunkiem uczestniczek: Każda Uczestniczka biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, że zgadza się na publikację zdjęć i filmów z imprezy w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

12. Zabezpieczenie trasy: odpowiadają służby organizatora.