Run Budlex Toruń 2020 - Regulamin

Regulamin „Run Budlex for Women”

1. Organizator: Budlex Sp. z o.o. oraz Green House Paweł Kranc z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 62.
2. Termin: 28.06.2020 r., start godzina 13.00
3. Miejsce: Błonia Nadwiślańskie
4. Program: 10.00 – 12.30 – odbiór pakietów startowych, 12.45 – rozgrzewka, 13.00 – start, 13.45 – zakończenie biegu, 14.00 – dekoracja, 15.30 – zakończenie imprezy.
5. Opis trasy: Panie pobiegną dwa okrążenia po pętli liczącej 2,5 km: START – Plaża miejsca na Błoniach Nadwiślańskich – bulwar Filadelfijski wzdłuż Wisły w kierunku pomnika Kotwicy – na wysokości Bramy Klasztornej trasa zawraca w kierunku Plaży miejskiej – META.
6. Charakterystyka przedsięwzięcia: „Run Budlex for Women” ma charakter biegu rekreacyjnego o znamionach happeningu marketingowo-sportowego. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie kobiety. W ramach biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu. Bieg nie jest klasyfikowany ani honorowany przez federacje sportowe. Dystans biegu podawany przez organizatora jest przybliżony. Pomiar nie został wykonany z wykorzystaniem mierników certyfikowanych. Udział w biegu jest płatny. Koszt udziału jednej osoby jest stały i wynosi 39 zł. W dziesięciu kluczowych punktach trasy biegaczom asystować będzie Służba Informacyjna, której zadaniem będzie wskazywanie właściwej trasy biegu. Dystans biegu wynosi 5 000 m. Organizator wprowadza limit uczestników i przewiduje numery startowe z chipami pomiarowymi dla 500 osób uczestniczących w imprezie.
7. Warunki udziału:
a) Rejestracja do Run Budlex for Women prowadzona jest poprzez Internet. Dostępny na stronie www.runbudlex.pl formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i dokonać opłaty rejestracyjnej do dnia 22 czerwca 2020 roku, do godz. 23:59:59.
b) Biorąc udział w biegu Uczestniczka zobowiązuje się do biegu po wyznaczonej trasie oraz dostosowania się do bieżących uwag patrolu Straży Miejskiej, Służby Informacyjnej, Policji.
c) Wszelkie nagminne przypadki łamania regulaminu mogą skutkować wykluczeniem z biegu, o czym decyduje Organizator.
d) Organizator wprowadza limit uczestników biegu – 500 osób
e) Organizator wprowadza limit czasu biegu – 60 minut
f) W biegu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie
8. Pakiety startowe: Wszystkie zarejestrowane uczestniczki biegu otrzymają pakiety startowe w skład których wchodzą: zwrotny chip pomiarowy, koszulka, woda, medal wręczany po zakończeniu imprezy. Pakiety będzie można odbierać w dniu imprezy w punkcie wydawania pakietów w przestrzeni biegu, w pobliżu miejsca START/META w godzinach od 10.00 do 12.30. Pakiety będzie można odebrać także wcześniej w wyznaczonym przez nas miejscu, o którym będziemy informować na stronie www.runbudlex.pl. oraz stronie www.budlex.pl i w mediach społecznościowych.
9. Nagrody: Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategorii Open przyznane zostaną nagrody ufundowane przez sponsorów biegu. Do tego organizator przyzna nagrody za 3 pierwsze miejsca w następujących kategoriach wiekowych: od 18 do 35 lat, od 36 do 49 lat, od 50 do 59 lat oraz powyżej 60 lat.
10. Odpowiedzialność Uczestniczek biegu: Każda Uczestniczka biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestniczka biegu deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu.
11. Zgoda na publikację zdjęć z wizerunkiem uczestniczek: Każda Uczestniczka biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, że zgadza się na publikację zdjęć i filmów z imprezy w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
12. Zabezpieczenie trasy: odpowiadają służby organizatora.